EZR Manager SD Card

EZR Manager SD Card gör det möjligt att ställa in parametrarna på ett bekvämt sätt för varje rum på pc eller bärbar dator..

Ladda ned fullständig bruksanvisning som pdf-fil.

Snabbsökning


1. Förutsättningar

Vid starten väljs automatiskt det språk som är inställt i webbläsaren. Med hjälp av rullgardinsmenyn till höger upptill kan du välja ett annat språk.

MicroSD-kort måste formateras i FAT16 eller FAT32-format. Andra filsystem (NTFS) kan inte identifieras av basstationen.

Parametrarna på servicenivån i EZR Manager SD Card får bara ändras av auktoriserade tekniker. Denna nivå är skyddad av en PIN-kod som kan fås på begäran.

 

2. Manövrering

OBS! Felaktig konfiguration leder till störningar och skador på anläggningen.

1. Om ett nytt microSD-kort används formaterar du det med FAT16 eller FAT32 format och sätter sedan in det på kortplatsen i basstationen. Basstationen skriver automatiskt en konfigurationsfil (params_ezr.bin)

2.   Ta ut microSD-kortet från kortplatsen på basstationen.

3.   Sätt in microSD-kortet i en kortläsare på pc eller bärbar dator med hjälp av SD-kortadaptern.

4.   Skapa en säkerhetskopia av konfigurationsfilen (params_ezr.bin), för att kunna återställa föregående tillstånd hos basstationen vid ev. felaktig konfiguration.
5.   Starta " EZR Manager SD Card" med hjälp av skärmknappen upptill på denna sida.

 
6.   Klicka på "Sök" och öppna parameterfilen på microSD-kortet (params_ezr.bin) med ett dubbelklick.
 
7.   Klicka på "Importera fil".
När dataimporten är slutförd kopplas du automatiskt vidare till menypunkten "System" med parametrarna för basstationen. Om en ogiltig eller felaktig fil valts får du ett felmeddelande.

Slutanvändare kan ändra omkopplingstiderna under menypunkten "Program" och även följande parametrar för resp. rumskontroller:

04_ausf_anleitung
- P030 Låsfunktion
- P070 Val källa komfortprogram
- P071 Programurval vardagar (P0 till P3)
- P072 P072 Programurval veckoslut (P0 till P3)

Komfort- och temperatursänkningstiderna i program P0 till P3 kan konfigureras individuellt under menypunkten "Program".

 
8.   Gå till menyn "Program".
Här kan du ange omkopplingstiderna för fyra program (P0 – P3) på en tidslinje. För varje program finns upp till 4 komforttider tillgängliga. Start- och sluttider ställs in med en upplösning på 15 minuter.

 
9.   Gå tillbaka till menyn "Hem" när konfigurationen är färdig.

 
10.   Klicka på "Exportera fil" och spara filen på SD-kortet.

 
11.   Med hjälp av skärmknappen "Skriv ut fil" kan du visa och skriva ut en översikt över verkställda parametrar. Förvara den senaste utskriften tillsammans med bruksanvisningarna.

 
12.   Ta ut microSD-kortet ur kortläsaren/adaptern och sätt in den i kortplatsen på basstationen.
Parametrarna överförs nu till basstationen.
OBS! Koppla aldrig bort basstationen från nätet under boot-proceduren/ta aldrig ut SD-kortet innan boot-proceduren avslutats.
Se till att det microSD-kort som tillhör basstationen alltid används.