EZR Manager SD Card

EZR Manager SD Card Vam omogućava jednostavno, individualno podešavanje parametara svake prostorije preko kompjutera ili laptopa.

Preuzeti kompletno uputstvo u pdf-formatu.

Brzi start


1. Preduslovi

Prilikom pokretanja automatski se preuzima jezik koji je podešen u browser-u. Preko Dropdown-menija koji se nalazi sa gornje, desne strane, možete da izaberete drugi jezik.

MicroSD kartice mora biti formatiran u FAT16 ili FAT32. Bazna stanica ne prepoznaje druge sisteme podataka (NTFS).

Izmene parametara na servisnom nivou EZR Manager SD Card može da vrši isključivo ovlašćeno stručno lice. Ovaj nivo je zaštićen PIN-kodom, koji se može dobiti na zahtev.

2. Upotreba

Pažnja! Pogrešna konfiguracija može dovesti do grešaka u radu i oštećenja uređaja.

1.   Ukoliko se koristi nova MicroSD-kartica, potrebno je da se ona formatira u FAT16 ili FAT32 formatu i zatim je postaviti u otvor za karticu na baznoj stanici. Bazna stanica automatski pravi fajl sa podacima za konfiguraciju (params_ezr.bin).

2.   Izvadite MicroSD-karticu iz otvora na baznoj stanici.

3.   Pomoću SD-adaptera za kartice postavite MicroSD-karticu u čitač kartice koji se nalazi na kompjuteru ili laptopu.

4.   Napravite sigurnosnu kopiju vašeg fajla sa podacima za konfiguraciju (params_ezr.bin), kako biste u slučaju pogrešnog konfigurisanja mogli da uspostavite predhodno stanje bazne stanice.

5.   Pokretanje "EZR Manager SD Card" vrši se pritiskom na površinu koja se nalazi u gornjem delu, u nastavku ove stranice.

 02_ausf_anleitung_eng
6.   Kliknite na "Pretraživanje" i duplim klikom otvorite datoteku parametara MicroSd-kartice (params_ezr.bin).

 03_ausf_anleitung_eng
7.   Pritisnite na "Unos podataka"
Posle uspešnog unosa podataka automatski idete na meni "Sistem" sa parametrima bazne stanice. Ukoliko je izabrana nevažeća ili pogrešna datoteka, dobićete obaveštenje o grešci.
Krajnji korisnici mogu u meniju pod "Programi" da promene vreme uključivanja kao i sledeće parametre za prostorije:

- P030 blokada rada
- P070 izbor Izvor komforni program
- P071 izbor programa radnim danima (P0 do P3)
- P072 izbor programa subotom i nedeljom (P0 do P3)

Podešavanje programa od P0 do P3 za vreme komforne- i niže temperature možete individualno da programirate u meniju pod "Programi".

 05_ausf_anleitung_eng
8.   Uđite u meni "Programi"
Ovde na jednoj vremenskoj listi možete memorisati vreme uključivanja za četiri programa (P0-P3). Za svaki program imate na raspolaganju maksimalno 4 komforna vremena. Vremena uključivanja i isključivanja podešavaju se sa rezolucijom od 15 minuta.

06_ausf_anleitung_eng
9.   Kada ste završili sa konfiguracijom, vratite se na meni"Početna strana".

07_ausf_anleitung_eng
10.   Kliknite na "Slanje podataka" i memorišite podatke na SD-kartici.

08_ausf_anleitung_eng
11.   Preko polja "Štampanje podataka" možete da pregledate unete parametare i da ih odštampate. Uz uputstvo za upotrebu sačuvajte i najnoviji odštampani primerak. .

12.   Izvadite MicroSD-karticu iz čitača kartice/adaptera i ubacite u otvor na baznoj stanici.

Parametri se sada prenose u baznu stanicu.

Pažnja! Prilikom prenosa podataka nikako ne smete baznu stanicu da isključite iz struje/SD-karticu nikada ne izvući u toku prenosa podataka.
Vodite računa da se koristi samo MicroSD-kartica koja odgovara baznoj stanici.