EZR Manager SD Card

Systém EZR Manger SD Card Vám umožňuje pohodlné, individuálne nastavovanie parametrov vašej regulácie vykurovanie jednotlivých miestností na PC alebo notebooku.

Stiahnite si celý manuál vo formáte PDF.

Rýchly štart


1. Predpoklady

Po spustení sa automaticky vyberie jazyk, ktorý je predvolený v prehliadači. Pomocou rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu, môžete si vybrať iný jazyk.

MicroSD karta musí byť vo formáte FAT16 alebo FAT32. Iné systémy súborov (NTFS) nie sú poznané základnou stanicou.

Parametre servisnej úrovne EZR Manager SD Card môžu byť menené výlučne autorizovanými odborníkmi. Táto úroveň je chránená PIN kódom a je k dispozícii na vyžiadanie.

2. Obsluha

Pozor! Nesprávne konfigurácie spôsobia chyby a poškodenie zariadenia

1.   Ak sa použije nová karta MicroSD, formátujte ju vo formáte FAT16 alebo FAT32 a vložte ju do slotu základnej stanice. Základná stanica automaticky zapíše konfiguračný súbor (params_ezr.bin)

2.   Vyberte kartu MicroSD zo slotu základnej stanice.

3.   Vložte kartu MicroSD pomocou adaptéra SD kariet do čítačky kariet vo vašom PC alebo notebooku.

4.   Vytvorte záložnú kópiu konfiguračného súboru (params_ezr.bin), aby v prípade chybných konfigurácií bolo možné obnoviť predchádzajúci stav základnej stanice.

5.   Spusťte "EZR Manager SD Card" pomocou tlačidla hore na tejto strane.

 02_ausf_anleitung_eng
6.   Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" a otvorte dvojitým kliknutím na súbor parametrov karty MicroSD (params_ezr.bin).

 03_ausf_anleitung_eng
7.   Kliknite na "Importovať súbor".
V prípade úspešného importovania súboru, automaticky prejdete do položky ponuky "Systém" s parametrami základnej stanice. Ak bol vybraný neplatný alebo chybný súbor, zobrazí sa chybové hlásenie.
Koncoví používatelia môžu meniť spínacie časy pod položkou ponuky "Programy" ako aj nasledujúce parametre príslušných priestorových ovládacích prístrojov::

- P030 blokovanie obsluhy
- P070 voľba zdroja komfortného programu
- P071 voľba programu pracovné dni (P0 až P3)
- P072 voľba programu víkendy (P0 až P3)

Časy komfortu a poklesu programov P0 až P3 môžete individuálne konfigurovať v položke ponuky "Programy".

 05_ausf_anleitung_eng
8.   Prejdite do ponuky "Programy"
Tu môžete zadať časy spínania pre štyri programy (P0 – P3) na časovej osi. Pre každý program sú k dispozícii maximálne 4 časy komfortu. Časy začiatku a konca sa nastavia s rozlíšením 15 minút.

06_ausf_anleitung_eng
9.   Po ukončení konfigurácie sa vráťte späť do ponuky "Home".

07_ausf_anleitung_eng
10.   Kliknite na "Exportovať súbor" a súbor uložte na karte SD.

08_ausf_anleitung_eng
11.   Tlačidlom "Tlačiť súbor" môžete si zobraziť a vytlačiť prehľad spracovaných parametrov. Vždy si uschovajte najnovší výtlačok v Návode na obsluhu.

12.   Vyberte kartu MicroSD z čítačky kariet / adaptéra a vložte ju do slotu základnej stanice.

Parametre sa teraz prenášajú do základnej stanice.

Pozor! Základnú stanicu počas procesu zavádzania nikdy neodpájajte od siete / karty SD pred koncom zavedenia.
Zabezpečte, aby sa stále používala karta MicroSD patriaca k základnej stanici.