EZR Manager SD Card

EZR Manager SD Card vă permite să setați parametri de control confortabil, individual pentru unitatea centrală de control, direct din computerul dvs. personal sau din laptopul dvs.

Descărcați manualul complet în format PDF.

Pornire rapidă


1. Cerințe preliminare

Când porniți, limba browser-ului dvs. implicit este selectată automat. Folosind meniul derulant din dreapta sus, puteți selecta o altă limbă.

Carduri MicroSD trebuie formatat in format FAT16 sau FAT32. Alte sisteme de fișiere (NTFS) nu sunt recunoscute de către stația de bază.

Parametrii de la nivelul serviciului Cardului SD Manager EZR pot fi modificați doar de către personal autorizat. La acest nivel accesul este protejat de un cod PIN, disponibil la cerere.

2. Operare

Atenție! Configurațiile incorecte pot cauza erori și deteriorarea sistemului.

1.   Dacă este folosit un nou card MicroSD, formați acest card în format FAT16 sau FAT32 și apoi introduceți-l în slotul de card al stației de bază. Stația de bază va scrie în mod automat un fișier de configurare (params_ezr.bin).

2.   Scoateți cardul microSD din slotul de card al stației de bază.

3.   Introduceți cardul microSD utilizând adaptorul de card SD intr-un cititor de carduri conectat la PC sau laptop.

4.   Creați o copie de siguranță a fișierului de configurare (params_ezr.bin), pentru a permite restabilirea stării anterioare a stației de bază în cazul unei configurări greșite.

5.   Porniți prin apăsarea butonului "EZR Manager SD Card" din partea de sus a paginii.
 02_ausf_anleitung_eng
6.   Faceți clic pe "Browse" și deschideți prin dublu clic fișierul de parametri de pe cardul microSD (params_ezr.bin).

 03_ausf_anleitung_eng
7.   Clic pe "Importați date"
Dacă importul de date se face cu succes, veți fi automat redirecționat către comanda din meniu "sistem" cu parametrii stației de bază. Dacă este selectat un fișier invalid sau deteriorat, veți primi un mesaj de eroare.
Utilizatorii finali pot modifica perioadele de comutare prin comanda de meniu "Programe", precum și următorii parametri ai fiecărui dispozitiv de control din cameră:

- P030 Panou blocare
- P070 Alegerea programului de confort la sursă
- P071 Alegerea zilelor de lucru în program (P0 până la P3)
- P072 Alegerea zilelor de sfârșit de săptămână în program (P0 până la P3)

Perioadele de confortul și de consum scăzut a programelor P0 până la P3 pot fi configurate individual în comanda de meniu "Programe".

 05_ausf_anleitung_eng
8.   Duceți-vă la meniul "Programe".
Aici aveți posibilitatea să setați în prealabil perioadele de răspuns pentru patru programe (P0 - P3) pe o cronologie preconfigurată. Pentru fiecare program sunt disponibile un număr maxim de 4 perioade de confort. Timpii de început și de sfârșit sunt stabiliți cu o rezoluție de 15 minute.

06_ausf_anleitung_eng
9.   Reveniți, după configurare, la meniul "Home".

07_ausf_anleitung_eng
10.   Faceți clic pe "Export fișier" și salvați fișierul pe cardul SD.

08_ausf_anleitung_eng
11.   Faceți clic pe "Imprimare fișier" pentru a afișa o imagine de ansamblu a parametrilor și a le imprimă. Păstrați cu grijă cea mai recentă ediție a manualului de operare.

12.   Luați cardul microSD din cititorul de carduri/adaptor și introduceți-l în slotul stației de bază.

Parametrii sunt transferați la stația de bază.

Atenție! Nu decuplați niciodată stația de bază de la alimentare în timpul procesului de boot-are/ Nu extrageți niciodată cardul DS înainte de sfârșitul procesului de boot-are.
Asigurați-vă că numai cardul MicroSD asociat stației de bază este utilizat mereu.