EZR Manager SD Card

System EZR Manager SD Card umożliwia komfortowe, indywidualne ustawianie parametrów sterowania ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach, przy pomocy komputera osobistego lub przenośnego.

Pobieranie pełnej instrukcji w postaci pliku PDF.

Szybki start


1. Wymagania

Podczas startu automatycznie wybrany zostanie język ustawiony w przeglądarce. Przy pomocy menu rozwijanego w dół ekranu, znajdującego się u góry z prawej strony można wybrać inny język.

Karty microSD musi być sformatowany w formacie FAT16 lub FAT32. Inne systemy plików (NTFS) nie są rozpoznawane przez stację bazową.

Parametry poziomu serwisowego systemu EZR Manager SD Card mogą być zmieniane wyłącznie przez autoryzowanych specjalistów. Poziom ten jest chroniony przy pomocy kodu PIN, który można otrzymać na żądanie.

2. Obsługa

Uwaga! Błędne konfiguracje powodują zakłócenia i uszkodzenia urządzeń i instalacji.

1. Jeżeli używana jest nowa karta microSD, to sformatuj ją w systemie plików FAT16 lub FAT32, a następnie umieść w gnieździe kart stacji bazowej. Stacja bazowa zapisze automatycznie plik konfiguracyjny (params_ezr.bin).

2.   Wyjmij kartę microSD z gniazda stacji bazowej.

3.   Przy pomocy adaptera kart umieść kartę microSD w czytniku kart komputera osobistego lub przenośnego.
4.   Sporządź kopię bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego (params_ezr.bin), by w przypadku ewentualnego ustawienia błędnej konfiguracji móc odtworzyć poprzedni stan stacji bazowej.
5.   Uruchom system "EZR Manager SD Card" przy pomocy przycisku na ekranie znajdującego się u góry na tej stronie.

 
6.   Kliknij na przycisk "Wyszukaj" i za pomocą podwójnego kliknięcia otwórz plik parametrów z karty microSD (params_ezr.bin).
 
7.   Kliknij na "Importuj plik ".
W przypadku udanego importu pliku nastąpi automatyczne przekierowanie do punktu menu "System" zawierającego parametry stacji bazowej. Jeżeli wybrany zostanie nieprawidłowy lub błędny plik, pojawi się komunikat o błędzie.

Końcowi użytkownicy mogą zmieniać czasy załączeń w punkcie menu "Programy", jak też następujące parametry urządzeń obsługujących poszczególne pomieszczenia:

04_ausf_anleitung
- P030 blokowanie obsługi
- P070 wybór źródła Program komfortowy
- P071 wybór programu Dni robocze (P0 do P3)
- P072 wybór programu Weekend (P0 do P3)

Czasy nastawienia programu komfortowego i czasów wygaszania programów P0 do P3 można konfigurować indywidualnie w puncie menu "Programy".

 
8.  

Przejdź do menu "Programy". Tutaj można
określić czasy załączeń dla czterech programów (P0 – P3) na osi czasu. Dla każdego programu dostępne są maksymalnie 4 czasy ustawień komfortowych. Czas rozpoczęcia i zakończenia ustawiany jest z dokładnością do 15 minut.

 
9.   Po zakończeniu konfiguracji powróć do menu "Strona główna".

 
10.   Kliknij przycisk "Eksportuj plik" i zapisz plik na karcie SD.
 
11.   Klikając przycisk "Drukuj plik" możesz wyświetlić zestawienie ustawionych parametrów i wydrukować je. Przechowuj aktualny wydruk wraz z instrukcją obsługi.
 
12.   Wyjmij kartę microSD z czytnika kart / adaptera kart i umieść ją w gnieździe kart stacji bazowej.
Parametry przeniesione zostaną do stacji bazowej.
Uwaga! Podczas procesu ładowania nie należy nigdy odłączać zasilania stacji bazowej /nie należy nigdy wyjmować karty SD z gniazda przed zakończeniem procesu ładowania.
Upewnij się, że używana jest tylko karta microSD przynależna do stacji bazowej.