EZR Manager SD Card

De EZR Manager SD Card laat u de comfortabele, individuele parametrering van uw afzonderlijke kamerregeling aan PC of laptop toe.

Volledige handleiding als PDF-bestand downloaden.

Snelstart


1. Voorwaarden

Bij de start wordt automatisch de in de browser vooringestelde taal geselecteerd. Via het dropdown-menu rechts bovenaan kan u een andere taal selecteren.

MicroSD-kaarten moeten worden geformatteerd in FAT16 of FAT32-formaat. Andere bestandsystemen (NTFS) worden niet herkend door het basisstation.

De parameters van het serviceniveau van de EZR Manager SD Card mogen uitsluitend door gemachtigde vakkrachten gewijzigd worden. Dit niveau is beveiligd door een op aanvraag verkrijgbare PIN-code.

2. Bediening

Opgelet! Foutieve configuraties leiden tot fouten en schade aan de installatie.

1. Wordt een nieuwe MicroSD-kaart gebruikt, formateer deze in FAT16 of FAT32-formaat en steek ze aansluitend in het kaartenslot van het basisstation. Het basisstation schrijft automatisch een configuratiebestand (params_ezr.bin)

2.   Neem de MicroSD-kaart uit het kaartenslot van het basisstation.

3.   Steek de MicroSD-kaart met behulp van de SD-kaartenadapter in een kaartleestoestel aan de PC of laptop.

4.   Maak een veiligheidskopij van het configuratiebestand (params_ezr.bin), om bij eventuele foutieve configuratie de vorige toestand van het basisstation opnieuw te kunnen herstellen.

5.   Start de "EZR Manager SD Card" via de schakelvlakken bovenaan deze pagina.

 
6.   Klik op "Zoeken" en open door dubbelklikken het parameterbestand van deMicroSD-kaart (params_ezr.bin).
 
7.   Klik op "Bestand importeren".
Bij succesvolle bestandsimport wordt u automatisch verdergeleid naar menupunt "Systeem" met de parameters van het basisstation. Werd een ongeldig of foutief bestand geselecteerd, krijgt u een foutmelding.

Eindgebruikers kunnen de schakeltijden onder het menupunt "Programma's" alsook de volgende parameters van de respectievelijke kamerbedieningstoestellen wijzigen:
04_ausf_Anleitung_ned- - P030 Bedieningsblokkering
- P070 Selectie bron Komfortprogramma
- P071 Programmaselectie werkdag (P0 tot P3)
- P072 Programmaselectie weekend (P0 tot P3)
De Komfort- en dalingstijden van de programma's P0 tot P3 kan u individueel onder het menupunt "Programma's" configureren.

 
8.   Ga naar menu "Programma's"
Hier kan u de schakeltijden voor vier programma's (P0 – P3) voorgeven op een tijdslijst. Voor elk programma staan maximaal 4 Komforttijden ter beschikking. De start- en eindtijden worden met een resolutie van 15 minuten ingesteld.

 
9.   Wissel na afsluiten van de configuratie terug naar het menu "Home".

 
10.   Klik op "Bestand exporteren" en sla het bestand op de SD-kaart op.

 
11.   Via het schakelvlak "Bestand printen" kan u een overzicht van de voorgenomen parameters laten tonen en laten printen. Bewaar de telkens actueelste print bij de bedieningshandleidingen.

 
12.   Neem de MicroSD-kaart uit de kaartenlezer/adapter en steek deze in het slot van het basisstation.
De parameters worden nu naar het basisstation overgezet.
Opgelet! Basisstation tijdens de boothandeling nooit van het stroomnet scheiden/SD-kaart nooit uittrekken voor het einde van de boothandeling.
Verzeker u ervan dat steeds enkel de bij het basisstation horende MicroSD-kaart gebruikt wordt.