EZR Manager SD Card

EZR Manger SD Card giver dig mulighed for en komfortabel, individuel parametrering af din enkeltrumsregulering ved den stationære eller bærbare computer.

Download komplet instruktion som pdf-fil

Hurtig start


1. Forudsætninger

Ved starten vælges automatisk det sprog, som forinden blev indstillet i browseren. Via dropdown-menuen i øverste højre side kan du vælge et andet sprog.

MicroSD-kort skal være formateret i FAT16 eller FAT32 format. Andre filsystemer (NTFS) registreres ikke af basisstationen.

Ændringer ved parametrene for EZR Manager SD Card's serviceniveau må udelukkende foretages af autoriserede fagfolk. Dette niveau er beskyttet med en PIN-kode, som fås på forespørgsel.

2. Betjening

Bemærk! Ukorrekte konfigurationer medfører fejl og anlægsskader.

1. Hvis et nyt MicroSD-kort benyttes, skal dette blot formateres i FAT16 eller FAT32 format og derefter sættes ind i basisstationens kortslot. Basisstationen skriver automatisk en konfigurationsfil (params_ezr.bin)

2.   Tag MicroSD-kortet ud af basisstationens kortslot.

3.   Sæt MicroSD-kortet ind i en kortlæseenhed i den stationære eller bærbare computer ved hjælp af SD-kortadapteren.

4.   Opret en sikkerhedskopi af konfigurationsfilen (params_ezr.bin) for at kunne genskabe basisstationens hidtidige tilstand ved eventuelle fejlkonfigurationer.

5.   Start "EZR Manager SD Card" via betjeningspanelet længere oppe på denne side.

 
6.   Klik på "Gennemsøg" og åbn parameterfilen fra MicroSD-kortet (params_ezr.bin) via dobbeltklik.
 
7.   Klik på "Importér fil".
Hvis filimporten lykkes, videresendes du automatisk til menupunktet "System" med basisstationens parametre. Hvis den valgte fil er ugyldig eller fejlbehæftet, får du en fejlmeddelelse.

Slutbrugere kan ændre koblingstider under menupunktet "Programmer" samt de følgende parametre for de pågældende rumtermostater:

04_ausf_anleitung_dan- P030 betjeningsspærre
- P070 Valg kilde komfortprogram
- P071 Programvalg på hverdage (P0 til P3)
- P072 Programvalg i weekender (P0 til P3)

Komfort- og nedsænkningstiderne for programmerne P0 til P3 kan konfigureres individuelt under menupunktet "Programmer".

 
8.   Gå til menu "Programmer"
Her kan du på en tidsliste vælge koblingstiderne for fire programmer (P0-P3). I hvert program er der maks. 4 komforttider tilgængelige. Start- og sluttiderne indstilles med en opløsning på 15 minutter.

 
9.   Skift tilbage til menuen "Home", når konfigurationsarbejdet er afsluttet.

 
10.   Klik på "Eksportér fil" og gem filen på SD-kortet.

 
11.   Via betjeningspanelet "Print fil" kan du få vist og printet en oversigt over de foretagne parametre. Opbevar det til enhver tid nyeste print hos betjeningsvejledningerne.

 
12.   Opbevar MicroSD-kortet fra kortlæseren/adapteren og sæt den i basisstationens slot.
Parametrene overføres nu til basisstationen.
Bemærk! Skil aldrig basisstationen fra nettet under boot-processen/Træk aldrig SD-kortet ud, inden boot-processen er afsluttet.
Kontrollér, at der altid anvendes det MicroSD-kort, som hører til basisstationen.