EZR Manager SD Card

DEZR Manager SD Card omogućuje vam komforno i individualno postavljanje parametara regulacije pojedinačnih prostorija putem vašeg osobnog računala ili laptopa.

Preuzmite cjeloviti priručnik u PDF formatu.

Brzi start


1. Preduvjeti

Pri pokretanju jezik je automatski odabran ovisno o postavkama vašeg preglednika. Pomoću padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu, možete odabrati drugi jezik.

MicroSD kartice mora biti formatiran u FAT16 ili FAT32 formatu. Bazna stanica neće prepoznati drugi datotečni sustav (NTFS).

Parametre razine servisa EZR Manager SD kartice smije mijenjati samo ovlašteno osoblje. Ova razina zaštićena je PIN kodom koji je dostupan na zahtjev.

2. Upravljanje

Pozor! Pogrešne konfiguracije rezultirat će greškama i oštećenjima postrojenja.

1.   Ako se koristite novu MicroSD karticu, formatirajte je u FAT16 ili FAT32 format, a zatim je umetnite u utor za karticu bazne stanice. Bazna stanica automatski ispisuje konfiguracijsku datoteku (params_ezr.bin).

2.   Izvadite microSD karticu iz utora za karticu bazne stanice.

3.   Umetnite microSD karticu pomoću adaptera SD kartice u čitač kartica na vašem osobnom računalu ili laptopu.

4.   Izradite sigurnosnu kopiju konfiguracijske datoteke (params_ezr.bin) kako biste pri eventualnim pogrešnim konfiguracijama mogli vratiti prethodno stanje bazne stanice.

5.   Pokrenite "EZR Manager SD Card" pomoću gumba na vrhu ove stranice.

 02_ausf_anleitung_eng
6.   Kliknite na "Pregledaj" i dvostrukim klikom otvorite datoteku parametara s microSD kartice (params_ezr.bin).

 03_ausf_anleitung_eng
7.   Kliknite na "Uvezi datoteku".
Ako je uvoz datoteke bio uspješan, parametri bazne stanice automatski će vas preusmjeriti na stavku izbornika "Sustav". Ako je odabrana nevažeća ili oštećena datoteka, prikazat će se obavijest o grešci.
Krajnji korisnici mogu promijeniti vrijeme prebacivanja pod stavkom izbornika "Programi" kao i sljedeće parametre upravljanja pojedinim prostorijama:

- P030 Blokada upravljanja
- P070 Odabir Izvor Komfor program
- P071 Odabir programa tijekom tjedna (P0 bis P3)
- P072 Odabir programa tijekom vikenda (P0 bis P3)

Vrijeme komfora i snižavanja programa P0 do P3 možete konfigurirati individualno pod točkom izbornika "Programi".

 05_ausf_anleitung_eng
8.   Idite na stavku izbornika "Programi"
Ovdje na vremenskoj listi možete zadati vrijeme odziva za četiri programa (P0 - P3). Za svaki program, dostupna su maksimalno 4 komfor razdoblja. Vrijeme početka i kraja postavljaju se s rezolucijom od 15 minuta.

06_ausf_anleitung_eng
9.   Po završetku radova konfiguracije vratite se na "Home".

07_ausf_anleitung_eng
10.   Kliknite na "Izvezi datoteku" i spremite datoteku na SD karticu.

08_ausf_anleitung_eng
11.   Pritiskom na gumb "Ispis datoteke" prikazat će vam se pregled postavljenih parametara koje možete i ispisati. Pohranite novi ispis uz priručnik..

12.   Uzmite microSD karticu iz čitača kartica/adaptera i umetnite ga u utor na baznoj stanici.

Parametri se prenose u baznu stanicu.

Pozor! Tijekom pokretanja nikada ne isključujte baznu stanicu iz struje/SD karticu nikad ne izvlačite prije nego li je proces pokretanja završen.
Pazite da se uvijek koristi samo MicroSD kartica pripadajuće bazne stanice.