EZR Manager SD Card

EZR Manager SD Card vám umožní pohodlné, individuální parametrování regulace jednotlivých prostor na PC nebo notebooku.

Stáhněte si úplný návod jako PDF soubor.

Rychlý start


1. Předpoklady

Při startu bude automaticky zvolen jazyk přednastavený v prohlížeči. V rozevírací nabídce nahoře vpravo můžete zvolit jiný jazyk.

MicroSD karty musí být ve formátu FAT16 nebo FAT32. Jiné systémy souborů (NTFS) nejsou základní stanicí rozeznány.

Parametry servisní úrovně EZR Manager SD Card smějí být měněny výhradně jen autorizovanými odborníky. Tato úroveň je chráněna PIN kódem, který je k dispozici na požádání.

2. Obsluha

Pozor! Vadné konfigurace vedou k chybám a poškození zařízení.

1.   Jestliže je použita nová MicroSD karta, zformátujte ji v FAT16 nebo FAT32 formátu a zastrčte ji potom do slotu pro karty základní stanice. Základní stanice napíše automaticky soubor konfigurace (params_ezr.bin).

2.   Vyjměte MicroSD- kartu ze slotu pro karty základní stanice.

3.   Zastrčte MicroSD kartu pomocí SD adaptéru karty do čtečky karet na PC nebo notebooku.

4.   Vytvořte záložní kopii (params_ezr.bin), aby v případě vadné konfigurace bylo možné zase obnovit předchozí stav základní stanice.

5.   Spusťte "EZR Manager SD Card" prostřednictvím tlačítka výše na této stránce.
 02_ausf_anleitung_eng
6.   Klikněte na"Search" a otevřete dvojitým kliknutím soubor parametrů MicroSD karty (params_ezr.bin).

 03_ausf_Anleitung_ces
7.   Klikněte na "Soubor importovat".
Při úspěšném importu dat budete automaticky dále vedeni k bodu nabídky "Systém" s parametry základní stanice. Jestliže byl zvolen neplatný nebo vadný soubor, obdržíte hlášení o chybě.
Koncoví uživatelé mohou změnit spínací časy v bodu nabídky "Programy", jakož i následující parametry příslušných obslužných přístrojů v prostoru:

- P030 Blokování obsluhy
- P070 Volba zdroj Komfortní program
- P071 Volba programu pro všední dny (P0 až P3)
- P072 Volba programu pro víkend (P0 až P3)

Komfortní a snižovací doby programů P0 až P3 můžete individuálně konfigurovat v bodu nabídky "Programy".

 05_ausf_Anleitung_ces
8.   Jděte do nabídky "Programy".
Zde můžete zadat spínací časy pro čtyři programy (P0 – P3)na jedné časové lince. Pro každý program jsou k dispozici maximálně 4 komfortní časy. Startovní a koncové časy se nastavují s rozlišením 15 minut.

06_ausf_Anleitung_ces
9.   Přejděte po ukončení konfiguračních prací zpět do nabídky "Home".

07_ausf_Anleitung_ces
10.   Klikněte na"Soubor exportovat" a uložte soubor na SD kartu.
08_ausf_anleitung_eng
11.   Pomocí spínací plochy "Soubor tisknout"si můžete nechat ukázat a vytisknout přehled provedených parametrů. Uschovejte si vždy nejaktuálnější výtisk spoldečně s návody pro obsluhu.

12.  

Vyjměte MicroSD kartu ze čtecího zařízení /adaptéru a zastrčte ji do slotu základní stanice.

Parametry budou nyní přeneseny do základní stanice.

Pozor! Základní stanici nikdy neodpojujte od sítě během procesu zavádění /SD kartu nevytahujte nikdy před koncem procesu zavádění. Přesvědčte se, že je vždy použita jen MicroSD karta příslušná pro základní stanici.