EZR Manager Remote

Notera:
Om ansökan inte registeras, vänligen kontrollera:

  • Att användarnamn och lösenord är korrekt stavat
  • Är du redan registrerad hos EZR Manager Remote?
  • Är Cloud-funktionen hos din värmeanläggning aktiverad?
  • Har efter registreringen eller lösenordsbytet användarnamnet och lösenordet registrerats i basstationen*?
  • Är din basstation uppkopplad till Internet?

*Se dokument "EZR Manager"

V.g. logga in innan du använder EZR-Manager Remote.